Call now » (+66) 92 946 6330

 วิธีตั้งค่า/แก้ไขโฆษณา Application On mobile (Ubiz)

App Ubiz แถมฟรี!! มากับหน้าเพจโฆษณาแบบ Super Yellow Ad Pack, Ultra Yellow Ad Pack, Pro Ad Pack หากธุรกิจใดต้องการลงโฆษณาบน App Ubiz ต้องมีหน้าเพจโฆษณาหลักของสมุดหน้าเหลืองออนไลน์ก่อน จึงสามารถใช้ App Ubiz ได้  (ติดต่อพื้นที่หน้าโฆษณาหลัก)

เมื่อตั้งหน้าเพจโฆษณาบนสมุดหน้าเหลืองออนไลน์ (www.aiyellow.com) เรียบร้อยแล้ว  สามารถใช้ user name และ password มาตั้งโฆษณา App Ubiz ได้ทันที ซึ่งมีขัั้นตอนลงโฆษณาบน App Ubiz ดังนี้ (ตั้งค่าโฆษณาผ่านคอมผิวเตอร์เท่านั้น)

1. เข้าเว็บไซต์  http://ubiz.mobi/ 

2. กดปุ่ม "Publish/edit Ad" 

 

3. ใส่ User name และ Password  > กดปุ่ม Enter  (user name + password ได้มาจาก user name + password ของหน้าเพจโฆษณา)

หลังจาก Login เข้าระบบ จะพบกับหน้าดังรูปถัดไป

4. กดรายการ "Click Here" เพื่อยืนยันการเปิดใช้งาน app Ubiz

หลังจากกดรายการตามข้อ 4 ระบบส่งข้อความยืนยันไปที่ E-mail (E-mail ที่เราตั้งไว้ในหน้าเพจโฆษณา)

5.ตรวจเช็ค E-mail จะพบว่ามี mail ใหม่ส่งมาจาก BizBiz

กดเข้าดูเนื้อหาอีเมล์จากข้อ 5. และพบข้อความดังภาพถัดไป

6. กดแถบลิ้ง เพื่อยืนยันการเปิดใช้งาน App Ubiz

7. ระบบเปิดหน้าต่างเว็บไซต์ใหม่ และ แสดงข้อความ ยืนยันการเปิดใช้งาน Ubiz เรียบร้อย

8. เลือกเมนู "Account" เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของโฆษณา (ข้อมูลในส่วนนี้อ้างอิงมาจากหน้าเพจโฆษณาของสมุดหน้าเหลืองออนไลน์) ไม่สามารถแก้ไขได้จาก Ubiz

9. แสดงข้อมูลเบื้องต้นของโฆษณา

 

10. เลือกเมนู "My Company" เพื่อใส่ข้อมูลรายละเอียดของธุรกิจ

11. ใส่ข้อมูลธุรกิจตามช่องที่ระบบกำหนดมาให้ครบถ้วน

12. กดปุ่ม "Save Info" เพื่อบันทึกข้อมูล

13. เลือกเมนู "Banner" เพื่ออัพโหลดรูปภาพ

14. กดปุ่ม "Add files" เพื่อเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์

15. กดปุ่ม "Start" เพื่อเริ่มอัพโหลดไฟล์เข้าไปใน App Ubiz (ubiz ลองรับได้สูงสุด 8 ภาพ)

 

เมื่ออัพโหลดรูปภาพเข้ามาในระบบ รูปภาพจะยังไม่แสดงบน app Ubiz ต้องกระทำการดังต่อไปนี้

16.  กดปุ่ม เพื่อตัดภาพให้เท่ากับหน้าจอแสดงผลบนมือถือ เมื่อเลือกกรอบภาพได้ตามต้องการ กดปุ่ม Crop It

 แสดงตัวอย่าง ตัดขนาดรูปภาพ

17. กดปุ่ม (รูปตาสีแดง) ให้กลายเป็นสีเขียว เพื่อเปิดให้แสดงภาพนั้นๆ (หากลืมขั้นตอนนี้จะไม่เห็นภาพดังกล่าวแสดงบน App Ubiz ในมือถือ)

18. รูปตาเป็นสีเขียว แสดงสถานะกำลังเปิดแสดงภาพนั้นๆ 

19. เลือกเมนู "Promotion" เพื่อส่งโปรโมชั่นไปยังลูกค้า (สามารถส่งโปรโมชั่นได้วันละ 1 ครั้ง)

20. แสดงหน้ารับข้อมูลรายละเอียดโปรโมชั่น  เมื่อใส่ข้อมุลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม "Save info" ระบบจะส่งโปรโมชั่นไปแสดงบนมือถือ อัตโนมัติ

21. กดปุ่ม Publish Ad ให้เป็นสีเขียว (ตามภาพ) เพื่อเผยแพร่หน้าโฆษณา (ถ้าลืมขั้นตอนนี้ โฆษณาจะไม่แสดงบน App Ubiz ในมือถือ)

 

   เสร็จสิ้นขั้นตอนลงโฆษณา Application Ubiz   

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  

www.ubizth.com

primi sui motori con e-max.it