Call now » (+66) 92 946 6330

ขั้นตอนการลง/แก้ไขโฆษณาแบบ Ultra Yellow Ad Pack

1. เข้าเว็บไซต์ www.aiyellow.com
2. เลือกเมนู เผยแพร่/แก้ไขโฆษณาของคุณ

Login ด้วย User name และ Password 

3. ใส่ User name
4. ใส่ Password
5. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ

(หากผู้ที่ซื้อพื้นที่โฆษณาและไม่ทราบ User name และ password กรุณาติดต่อขอ User name และ password กับคนที่ตั้งโฆษณาให้ท่าน )

6. แสดงข้อมูลของหน้าโฆษณานี้

เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

7. กดเลือกเมนู "ข้อมูลในการลงทะเบียน"
8. ชื่อ+อีเมล์ของหน้าโฆษณานี้ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
9. สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของโฆษณานี้ได้

 

แก้ไขรายละเอียดโฆษณา

10. กดเลือกเมนู "ข้อมูลของโฆษณา"
11. กดเลือกเมนูย่อย "ข้อมูลเบื้องต้นของโฆษณา"
12. แก้ไขข้อมูลส่วนที่ต้องการ

- ชื่อการค้า (Trade Name) (ส่วนที่สำคัญที่สุดของหน้าโฆษณา) = ในช่องนี้ให้ใส่คำค้น (Keywords) ที่สำคัญที่สุด ไว้ประมาณ 2-3 คำค้น (Keywords) เพราะ Google จะตรวจสอบส่วนนี้เป็นลำดับแรก เพื่อนำไปจัดเรียงและแสดงผล
     - ตัวอย่างที่ถูกต้อง = รับติดฟิล์ม ฟิล์มรถยนต์ อาคาร สติ๊กเกอร์ตกแต่งภายใน ธนบุรี (ใส่คีย์เวิร์ด พร้อมระบุสถานที่ตั้งธุรกิจ)
     - ตัวอย่างที่ผิด = STK RACING FILM (ใส่เป็นชื่อธุรกิจ)
- ลิ้งของโฆษณาโดยตรง (Direct link to the ad) = คือลิ้งสำหรับเข้าหน้าโฆษณา สามารถกำหนดเป็นอะไรก็ได้
- ภาษา (Language Ad) = เลือกภาษา
- ประเทศ (Country) = เลือกประเทศ
- เมือง (City) = เลือกจังหวัด
- อำเภอ/เขต (Stare/Province)= เลือกเขตพื้นที่ (เมื่อใส่ข้อมูลช่อง "เมือง" อำเภอ/เขต จะแสดงมาให้อัตโนมัติ)
- ที่อยู่ (Address) = ใส่ข้อมูลที่อยู่
- ข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติม (Other Address) = จะใส่ข้อมูลหรือไม่ใส่ก็ได้
- พื้นที่ใกล้เคียง (Neighborhood) = จะใส่ข้อมูลหรือไม่ใส่ก็ได้
- รหัสไปรษณี (Postcode) = ใส่รหัสไปรษณีย์ให้ถูกต้อง
- หมายเลขโทรศัพท์ (Phone Number)= เบอร์โทรศัพท์
- Alternative Phone = จะใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์ หรือ ข้อมูลอื่นๆก็ได้ เช่น Line ID
- อีเมล์ที่ใช้ติดต่อ (Contact email) = อีเมล์ (สำคัญเพราะใช้สำหรับรับการแจ้งเตือนต่างๆ หรือยืนยันข้อมูลโฆษณา)
- เว็บไซต์ (Web site)= หากไม่มีเว็บไซต์ นำลิ้งจากช่องที่ 2 ( ลิ้งของโฆษณาโดยตรง) มาใส่ในช่องนี้ก็ได้เช่นกัน

(ลิ้งของโฆษณาในช่องที่สอง ห้ามแก้ไขโดยเดดขาด เพราะจะมีผลต่อโฆษณา)
13. กดปุ่ม "แก้ไขข้อมูล"

(ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงส่วน "ชื่อการค้า" โดยเดดขาด เพราะจะมีผลต่อลำดับในเว็บ search engine หากมีความจำเป็นในการแก้ไขควรสอบถามข้อแนะนำกับผู้ที่ตั้งโฆษณาหรือให้รหัสโฆษณากับท่าน)

14. กดเลือกเมนู"ข้อมูลของโฆษณา"
15. กดเลือกเมนูย่อย "เครือข่ายทางสังคม"
16. กรอกข้อมูล Link ของเครือข่ายทางสังคมของท่าน (หากไม่มีเครือข่ายทางสังคม ข้ามหัวข้อนี้ได้เลย) > กดปุ่ม "แก้ไขที่อยู่หรือยังคมออนไลน์" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 

17. กดเลือกเมนู"ข้อมูลของโฆษณา"
18. กดเลือกเมนูย่อย "คีย์เวิร์ด"
19. กรอกคีย์เวิร์ดของท่าน >กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"

(ควรใส่ สถานที่ จังหวัด และประเทศ ด้วย เพื่อง่ายต่อการค้นหาของเว็บ search engine )
- คีย์เวิร์ดที่มีคำซ็ำๆกัน ระบบจะตัดให้เป็นคำเดียวกัน
(คีย์เวิร์ดเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับการทำโฆษณาออนไลน์ เพราะจะมีผลต่อการค้นหาโดยตรง คีย์เวิร์ดดีลูกค้าหาคุณได้ง่าย)

20. กดเลือกเมนู"ข้อมูลของโฆษณา"
21. กดเลือกเมนูย่อย "รายละเอียดธุรกิจของท่าน"
22. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ (สามารถใส่ได้ 255 ตัวอักษร) > กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"

ใส่รูปภาพแบนเนอร์ หรือแก้ไขภาพแบนเนอร์

23. กดเลือกเมนู "แก้ไขภาพแบนเนอร์ของคุณ"
24. เลือกเมนู "สร้างแบนเนอร์" เพื่ออัพโหลดรูปภาพ (สามารถใส่ได้ 1 รูป)
25. หรือ เลือกเมนู "อัพโหลดภาพ.gif" เพื่ออัพโหลดภาพเคลื่อนไหวแบบ gif
26. ลบไฟล์ภาพ
27. อัพโหลดภาพ

 

กำหนดแผนที่ระบุตำแหน่งที่ตั้งธุรกิจ

28. กดเลือกเมนู "Georeference"
29. ปักหมุดให้ตรงตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจ


30. กดเลือกเมนู "ความคิดเห็น"
31. เช็คเครื่องหมาย ถูก เพื่อเปิดใช้งานเมนู แสดงความคิดเห็น หรือ เช็คเครื่องหมายออก เพื่อปิดใช้งานเมนู

ตั้งค่าผู้เข้าชมโฆษณา (DataClick)

32. กดเลือกเมนู "Configure Campaign" 
33. ตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าถึงโฆษณานี้  (พื้นที่โฆษณาแบบ Yellow Code นี้ บริษัทแถมรหัส DataClick ให้ 150 คน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

34. กดเลือกเมนู "list of Prospects"
35. แสดงจำนวนคนที่ยังไม่ได้เข้าชมโฆษณา
36. แสดงข้อมูลผู้เข้าชมโฆษณานี้ (ไม่เกี่ยวข้องกับ ผู้เยิ่ยมชมจากหัวข้อที่ 6)  ข้อมูลเพิ่มเติม
37. บันทึกข้อมูลผู้เข้าชมออกมาเป็นไฟล์ Excel

 

38. กดเลือกเมนู "แพคเกจเสริม"
39. กดเลือกเมนูย่อย "ข้อมูลเพิ่มเติม"
40. ใส่รายละเอียดธุรกิจได้จำนวน 500 ตัวอักษร > กดปุ่มอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติม


41. กดเลือกเมนู "แพคเกจเสริม"
42. กดเลือกเมนูย่อย "ชั่วโมง" 
43. กำหนดเวลาทำการของธุรกิจ > กดปุ่มอัพเดทชั่วโมง

44. กดเลือกเมนู "แพคเกจเสริม"
45. กดเลือกเมนูย่อย "วิธีการชำระเงินและการจัดส่ง"
46. กดเลือกวิธีการชำระเงินที่ให้บริการ
47. กดเลือกวิธีการจัดส่งสินค้า

48. กดเลือกเมนู "แพคเกจเสริม"
49. กดเลือกเมนูย่อย "ขอใช้บริการโทรติดต่อ"
50. กดเลือกเพื่อเปิดใช้ปุ่มฝากข้อมูลติดต่อกลับา

51. กดเลือกเมนู "ลำนักงานสาขา"
52. กดเพื่อเพิ่มข้อมูลสาขา
53. แสดงข้อมูลสาขาของธุรกิจ

54. กดเพื่อเพิ่มข้อมูลสาขา
55. ใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง > กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

 


56. กดเมนู "ดู/โพสต์โฆษณาของฉัน (เพื่อดูตัวอย่างหน้าโฆษณานี้)

ตัวอย่างหน้าโฆษณา

57. แสดงลิ้งของโฆษณา
58. ย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลโฆษณา
59. เผยแพร่ หรือ ไม่เผยแพร่ หน้าโฆษณา
60. ข้อมูลรายละเอียดหน้าโฆษณา

 

 

  เสร็จสิ้นวิธีแก้ไขโฆษณาแบบ Yellow Code  

primi sui motori con e-max.it