Call now » (+66) 92 946 6330

สร้าง/แก้ไขเว็บไซต์ฟรี อมาเว็บ (Amawebs)

 

ขั้นตอนการสร้างหรือแก้ไขเว็บไซต์ฟรี อมาเว็บ (amawebs)

1. เข้าเว็บไซต์ www.amawebs.com
2. เลือกเมนู Build it (เพื่อล็อกอินเข้าจัดการหน้าเว็บไซต์)

3. ใส่ Username
4. ใส่ Password
5. กดปุ่ม "Log in" (ล็อคอินเข้าระบบ)

(Username และ Password ใช้ตัวเดียวกันที่ใช้แก้ไขหน้าโฆษณาของ สมุดหน้าเหลืองออนไลน์ aiyellow.com หรือสอบถามจากผู้ทำโฆษณาให้ท่าน)

6. กำหนดลิ้ง(ชื่อเว็บไซต์)
7. กดเลือก Template (รูปแบบหน้าตาของเว็บไซต์)
8. รายการ Template

(สามารถเปลี่ยนแปลง Template ได้ภายหลัง)

9.แสดงลิ้ง (ชื่อเว็บไซต์) (ชื่อเว็บไซต์ตามด้วย.amawebs.com เสมอ )
10. แสดงเมนู หรือหน้าเว็บไซต์ (amawebs มีทั้งหมด 6 หน้า)
11. ชื่อเมนู หรือหน้า
12. บันทึก
13. ดูตัวอย่างหน้าเว็บ
14. จัดการรูปภาพ
15. จัดการไฟล์ดาวโหลด
16. แทรกสัญลักษณ์แสดงสถานะกำลังสร้างเว็บไซต์
17. ลบข้อมูล
18. จัดการภาพหัวเว็บไซต์ TOP
19. เครื่องมือ
20. พื้นที่เนื้อหาเว็บไซต์

 

  เสร็จสิ้นวิธีสร้างเว็บไซต์ฟรี amawebs  

primi sui motori con e-max.it