Call now » (+66) 92 946 6330

วิธีต่ออายุโฆษณาสามารถทำได้ดังนี้

1. วิธีต่ออายุโฆษณาสำหรับผู้ลงโฆษณากับ aiyellow (ลูกค้า)

  1.วิธีต่ออายุโฆษณาสำหรับผู้ลงโฆษณากับ aiyellow (ลูกค้า)  

ติดต่อขอรับรหัสโฆษณา 16 หลัก กับเจ้าหน้าที่ขายโฆษณาของ aiyellow หรือ ผู้ตั้งโฆษณาให้กับคุณ
1. เข้าเว็บไซต์ www.aiyellow.com
2. เลือกเมนู เผยแพร่/แก้ไขโฆษณาของคุณ

  

3. ล็อกอินเข้าหน้าจัดการโฆษณาของคุณ

ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ที่ได้จากการลงโฆษณาในครั้งแรก (หากไม่ทราบ ติดต่อผู้ตั้งโฆษณาให้คุณ)

4. เลือกหัวข้อเมนู "ตำแหน่ง"
5. ใส่รหัสโฆษณา(รหัสดิจิตอล) 16 หลัก (หากไม่มีรหัสดิจิตอล ติดต่อตัวแทนจำหน่ายพื้นที่โฆษณา หรือผู้ลงโฆษณาสมุดหน้าเหลืองให้กับคุณ)
6. กดปุ่ม "ใส่รหัส"


เพียงเท่านี้ก็สามารถต่ออายุโฆษณาของคุณได้แล้ว

 

 

 

เสร็จสิ้นขั้นตอนต่ออายุโฆษณา

primi sui motori con e-max.it